Nasze kompetencje i doświadczenie potwierdzają certyfikaty i uprawnienia
Posiadamy również rekomendacje Polskiej Spółki Gazownictwa S.A. oraz częstochowskich spółdzielni mieszkaniowych z którymi współpracujemy.
Nasi pracownicy na bieżąco biorą udział w szkoleniach i podnoszą swoje kwalfikacje.

Nasze certyfikaty